Buscar un decorador d’interiors, 3 aspectes a tenir presents

COMPARTIR

Quan algú es planteja renovar la decoració de casa seva existeixen diverses opcions; bé fer-ho per ell mateix o pel contrari, comptar amb el servei de qualitat d'un decorador d'interiors.

Aquests són professionals titulats que sens dubte li donaran una atmòsfera única a l’habitatge, oficina, botiga o qualsevol tipus d’espai que es proposi, adaptant-se a la personalitat i necessitats del client sense oblidar conceptes d’eficiència i practicitat.

A causa de el gran protagonisme que tindran, és convenient conèixer com treballa i es desenvolupa un decorador d’interiors quan començem un projecte. Aprofitarem aquest post llavors per descobrir característiques d’aquests, així com les fases i premisses que requereixen.

Adaptabilitat

 

Un dels valors més importants en un interiorista és que sàpiga situar-se en el mateix pla que el seu client i pugui escoltar les seves peticions, els seus gustos i idees per així poder donar-los forma i crear un resultat òptim.

En certes ocasions els desitjos del client i les possibilitats tècniques no casen, és llavors quan la feina d’un interiorista o decorador d’interiors pren rellevància, proposant alternatives o solucions que s’adaptin al màxim a aquestes necessitats.

Comptar amb un bon professional capaç d’assessorar, guiar i escoltar als seus clients és primordial perquè el resultat final del projecte sigui satisfactori.

 

Ajust al pressupost

 

L’aspecte econòmic és un factor important i bàsic. Les expectatives de client i decorador d’alguna manera s’han d’apropar, i és important comunicar-ho des de l’inici, d’aquesta manera s’evitaran sorpreses finals i les dues parts coneixeran on situar els límits i prendre decisions en funció del pressupost disponible.

El fet de concretar els pressupostos des de l’inici i no començar a treballar sense fixar-los ajudarà a situar-se en un pla real i escollir materials, productes i idees que siguin propícies.

 

Disponibilitat

 

Un decorador d’interiors necessita acudir diverses vegades a l’espai on es du a terme la intervenció. Per a això, cal compaginar horaris i tenir una disponibilitat perquè l’equip d’interioristes visiti el lloc, faci esbossos, prengui mesures, revisi estades i avenços, etc.

Pel que fa al client, de vegades es dóna el cas que resideix a l’estranger i no pot acudir a les visites. En aquests casos, es confia en el professional i se li brinda la possibilitat d’acudir a l’habitatge amb permís per realitzar-la.

Per la seva banda, els decoradors d’interiors han de realitzar un informe setmanal de l’estat de la intervenció per a què el client conegui els avenços i l’estat general. Es realitza un seguiment fotogràfic per tal que el client pugui fer un seguiment complet de l’evolució.

En el cas que els clients puguin acudir presencialment a l’obra, per norma general es fixa un dia de visita seamanal, on el client i l’interiorista es reuneixen amb l’equip de col·laboradors també, sempre coordinats per l’interiorista en qüestió.

 

COMPARTIR