Making off de la nostra taula de disseny Carlo

COMPARTIR

Una taula rodona, essencial, simètrica, fàcilment construïble i multiplicar, sense mes ostentacions que les del propi disseny, concebut per ser una eina útil per a l’ésser humà.

LA INSPIRACIÓ

La taula Carlo neix del llegat del disseny dels anys 60, una de les etapes daurades del disseny industrial. L’ús industrialitzat de les fustes i diferents tipus de plàstic van permetre multiplicar les possibilitats de disseny, generant resultasts fins al moment impossibles.

Per les estructures penjants i lleugeres de la taula Carlo podria semblar que en qualsevol moment podria arrencar vol. Petits detalls executius curvilinis ens evoquen al món de l’aviació i l’automoció

Primeres passes

Després de tenir clar i afermat el concepte i disseny, passem a la fase de creació digital en termes i mesures reals. Després d’un procés de creació de la peça en control numèric al detall va arribar el moment de crear un primer prototip.

Gràcies a una màquina de modelat de cinc eixos vam poder crear aquesta taula en dos grans peces diferenciades; el sobre i les potes. Dues peces independents però que depenen cada una de l’altra per a un resultat òptim i estètic.

Un cop creades aquestes dues grans peces es va muntar el sobre, suportat per les seves peculiars potes. En una primera prova vam comprovar com el pes del sobre comportava una inestabilitat general i un fimbrament no desitjat. Són aquests detalls i les millores durant el procés els que fan que un disseny sigui més ric i sofisticat.

La solució

Un cop vam analitzar els motius del fimbrament i la manca d’estabilitat vam haver de buscar una solució concreta. Teníem dues opcions molt clares que havíem de escollir.

D’una banda, una solució era reduir el gruix del sobre de la taula, de manera que també implicava perdre robustesa. Una segona solució era augmentar el gruix de les potes i mantenir el mateix gruix del sobre.

Valorant les dues opcions es va decidir finalment augmentar el gruix de les potes, una solució que respectava més la idea original del disseny i solucionava completament els problemes d’estabilitat.

COMPARTIR