Contractar un dissenyador d’interiors, aspectes claus

COMPARTIR

Quan ens disposem a realitzar una intervenció en la nostra llar, com sempre hem dit, és recomanable i lògic contractar un dissenyador d’interiors. Comptar amb el lideratge d’un dissenyador interiorista canviarà completament el projecte, els temps i la infinitat de possibilitats que aquest ens ofereix.

 

Diseñador de interiores

1. Pressupost decoració d'interiors

L’aspecte econòmic és un factor important i bàsic. Les expectatives de client i decorador d’interiors d’alguna manera s’han de apropar, i és important comunicar-ho des de l’inici, d’aquesta manera s’evitaran sorpreses finals i les dues parts coneixeran on situar els límits i prendre decisions en funció del pressupost disponible.

En aquest punt, deixant de banda la valoració de si ens encaixa o no, és important també que estigui dividit per fases i totes les seves condicions. Cada profesional té la seva manera, de tal forma que el mètode de facturació i els temps són diferents.

Existeixen els que prefereixen fer un pressupost inicial incloent tot i possibles extres, o hi ha altres professionals que aposten per un sistema de fases, és a dir pressupostar per etapes sota un estimat molt general.

No ens decantem per una opció o una altra, però si és important saber què ens interessa i que és el que més ens convé depenent del projecte.

2. Adaptabilitat

Un dels valors més importants d’un interiorista és que sàpiga situar-se en el mateix pla que el seu client i pugui escoltar les seves peticions, els seus gustos i idees per així poder donar-los forma i crear un resultat òptim.

En certes ocasions els desitjos del client i les possibilitats tècniques no casen. És llavors quan el treball d’un decorador d’interiors pren rellevància, proposant alternatives o solucions que s’adaptin al màxim a aquestes necessitats.

Contractar un dissenyador d’interiors professional, capaç d’assessorar, guiar i escoltar als seus clients és primordial perquè el resultat final del projecte sigui satisfactori.

3. Disponibilitat

Un decorador d’interiors necessita anar diverses vegades a l’espai on es va a dur a terme la intervenció. Per això, cal compaginar horaris i tenir una disponibilitat perquè l’equip d’interioristes visiti el lloc, fer esbossos, prendre mesures, revisi estades i avenços, etc.

Pel que fa al client, de vegades es dóna el cas que resideix a l’estranger i no pot acudir a les visites. En aquests casos, es confia en el professional i se li brinda la possibilitat d’anar a la vivenda amb permís per realitzar-la.

Per la seva banda, els decoradors d’interiors han de realitzar un informe setmanal de l’estat de la intervenció perquè el client conegui els avenços i l’estat general. Es realitza un seguiment fotogràfic per tal que el client pugui fer un seguiment complet de l’evolució.

En el cas que els clients puguin acudir presencialment a l’obra, per norma general es fixa un dia de visita setmanal, on client i interiorista es reuneixen amb l’equip de col·laboradors també, sempre coordinats per l’interiorista en qüestió.

Dissenys de cuines de luxe | molins design
COMPARTIR