Debat d’arquitectes ¿Calefacció radiant o radiadors?

COMPARTIR

Avui abordarem un tema que en tot projecte d’obra nova, sobretot a les ciutats, surt com un punt a definir. Que és millor, la calefacció per radiadors tradicional o la radiant? una pregunta que com arquitectes d’interiors se’ns fa sovint. Segurament molts de vosaltres ja deveu suposar la resposta, evidentment és molt millor la radial. Però no tot és tan blanc i negre:

En primer lloc, afirmem que la calefacció radiant (a través de conductes ocults sota el terra) és millor i més efectiva ja que per una qüestió física, la calor surt de la part més inferior cap a les superiors, de tal manera que creem una atmosfera i una temperatura ambient més real. Per radiadors, però, podem aconseguir el mateix nivell de temperatura, però el procés és molt més lent i fins i tot més aleatori. Com bé sabeu, els radiadors funcionen mitjançant aigua provinent de la caldera que s’acumula i transita pels radiadors, irradiant així una temperatura determinada. Amb la calefacció radiant, els conductes, que també transporten aigua calenta són els mateixos que escalfen l’atmosfera, sense haver d’arribar a un radiador i expulsar la seva calor des d’aquí.

Suposem que a hores d’ara l’article, ja sou conscients que la calefacció radiant és més cara que la de radiadors. Pel que com sempre, en cas d’estar en aquest dilema o haver de afrontar-lo en un futur proper, us recomanem fer una anàlisi de les vostres necessitats i objectius. Per exemple; ¿Es tracta d’un habitatge principal, la nostra llar principal? ¿És una segona residència? És necessari un sistema potent per les condicions climàtiques exteriors? Etc.

Totes aquestes petites qüestions que semblen massa bàsiques, són importants que es plantegin amb anterioritat. Sovint prenem decisions per recomanacions o per capricis del moment sense projectar les nostres necessitats reals. En aquest cas, si Molins Interiors són els vostres elegits per fer aquesta instal·lació, aquest debat el encetaremos nosaltres, en cas contrari, us recomanem tenir presents totes.

COMPARTIR