ARQUITECTURA, INTERIORISME I DECORACIÓ D'HABITATGES

Una intervenció en l’àmbit domèstic d’una vivenda pot ser abordada amb més o menys profunditat i complexitat en l’execució. Des de una completa reforma i redistribució integral o un espai amb modificacions arquitectòniques estructurals interiors i/o exteriors, fins a una intervenció únicament decorativa.

Llegir més

Projectem il·lusionsEl principal objectiu que ens fixem quan emprenem un nou projecte consisteix en tractar de plasmar tot el llistat de requeriments, així com l’essència i l’estil de vida de les persones que gaudiran dels espais en el seu dia a dia.

Des de el nostre punt de vista, un correcte i exitòs projecte és aquell que aconsegueix optimitzar un espai determinat, independentment de les seves dimensions i els reptes estructurals.

Transformem i optimitzem espaisCreem fórmules per a optimitzar l’espai disponible, que per a nosaltres es un llenç en blanc amb el que treballem, tenint sempre present el nostre client i el seu llistat de necessitats, per a millorar els espais i dotar-los del confort i funcionalitat necessaris.

Considerem amb el mateix rigor el disseny interior de l’habitació més petita o l’espai més ampli, ja sigui un habitatge habitual o una segona residència. Qualsevol intervenció domèstica és projectada amb la mateixa cura.


Servei integralEl nostre equip multdisciplinar de professionals interns i col·laboradors habituals, és capaç d’abordar qualsevol tipologia i complexitat de projecte en l’àmbit domèstic per a poder oferir al nostre client un servei integral que va des de la fase conceptual fins la propia execució.

¿Necessites ajuda amb el teu projecte? Consulta'ns