El disseny d’interiors i els rebosts

COMPARTIR

L’aprovisionament corre a càrred vostre, però el disseny i la seva distribució és una de les nostres especialitats. En molts dels nostres últims projectes de disseny d’interiors hem tingut el plaer de dissenyar i dur a terme diferents tipus de rebosts. Tots ells correctament aïllats per a manternir frescs els aliments i versàtils en quant a aliments emmagatzemables.

La paraula rebost, en castellà despensa, prové del llatí dispensa, forma neutre del participi dispensus (distribuït, aprovisionat o amb ordre)

Quan disposem d’uns metres de mes propers a la cuina, i podem construïr un rebost d’aquest tipus, passa a ser un espai més que un simple magatzem. És a més, un espai personal i singulat, ja que en funció dels gustos de cadascú i el tipus de beguda i aliments emmagatzemats, haurà de tenir un tipus d’estructura o altra. Així doncs, de ben segur que no hi ha un rebost igual a un altre.

Tot i les particularitats de cadascuna, en termes generals solen comptar amb diversos elements, tals com barres, botellers, penjadors, cistells… entre altres accesoris. Depenent de l’espai amb el que comptem, podrem tenir també àrees habilitades per a la manipulació d’aliments.

La fusta i l’acer inoxidable són dos bons materials per a la construcció d’un bon rebost. Tant pel que fa l’estètica, més natural, com per al manteniment dels productes. Un aktre aspecte important, més enllà dels materials és la il·luminació.

Si disposem d’espai, un rebost hauria de ser gairebé obligatori. La manera correcte de conservar els aliment i al mateix temps, una vàlvula d’oxígen per a la cuina.

COMPARTIR