Les regles de disseny d’interiors per a Molins Design

COMPARTIR

¿Perquè serveix el disseny d’interiors? Què és el millor en decoració d’interiors? Existeixen regles en el disseny d’interiors de cases? Doncs bé, anem a tractar d’abordar la resposta a totes aquestes preguntes.

Regles del disseny d'interiors | Molins Design interioristes

Per a que serveix el disseny d'interiors?

Bé. El disseny d’interiors no és només triar el mobiliari o la decoració. El seu terme és molt més ampli i inclou conceptes com distribució, instal·lacions, llum, eficiència, mides, formes o arquitectura entre molts altres.

A priori pot semblar una barreja complexa de conceptes, però tots ells s’interrelacionen en el món del disseny d’interiors.

Quan projectem un espai interior ho fem considerant tant aspectes estètics com funcionals. Per a això, sumat a l’experiència, cal disposar d’una sèrie de característiques que ens ajudaran a obtenir més idees per decorar i com decorar correctament. Se solen aprendre i interioritzar en l’etapa formativa del dissenyador d’interiors.

Els trets que habitualment caracteritzen un bon dissenyador, els podem resumir com a persones creatives, amb múltiples inquietuds relacionades amb l’estètica en general, gust per les formes de viure de diferents cultures, habilitat per al dibuix i l’expressió plàstica o manual de les idees , entre moltes altres virtuts.

I, per a tots aquells que no reuneixen aquestes característiques de manera tan natural, no hi ha perquè preocupar-se, perquè evidentment hi ha certes normes i regles de disseny d’interiors que funcionen en la definició d’un projecte. Aquestes són les regles de disseny d’interiors per a Molins Design.

Com seria el disseny d'interiors perfecte per a Molins?

Per al nostre estudi d’interiorisme a Barcelona hi ha una sèrie de conceptes, o millor dit, un checklist, que sol ajudar-nos quan ens traslladen l’encàrrec d’un projecte de disseny i decoració d’interiors. Allà anem:

1. Propòsit i estil han d'estar definits

En una primera fase no hi ha necessitat d’entrar en detall a escollir els materials, peces decoratives i tot el que l’envolta, però si s’ha de tenir clar el propòsit d’aquesta intervenció i també l’estil decoratiu amb el qual el client se senti més afí .

Així doncs, aquest punt recau sobre el client, ja que és a qui es destina la intervenció. Però si el mateix no ens ho transmet clarament, nosaltres, com a estudi hem esbrinar o ajudar el client a definir-lo. És clar que sense aquest punt de partida no podem començar.

2. Simetria i color

Ens agrada l’ordre? Ens agrada el caos? Som primmirats? O, per contra, ¿més creatius? Aquestes preguntes ens ajudaran a definir si el nostre projecte ha d’integrar elements simètrics, colors vius o apagats o asimetries i aleatorietat.

3. Les nostres tres regles imprescindibles

Dins d’aquest apartat, volem destacar tres regles imprescindibles per a qualsevol projecte:

3.1. PROPORCIÓ I ESCALA

En qualsevol espai els objectes, mobiliari i elements se situen d’una manera determinada. Els seus mides es combinen i juguen entre ells generant una sensació d’equilibri volumètric harmoniós.

3.2 RITME

Quan observem un espai d’un costat cap a un altre, els elements situats ens ofereixen un ritme. Amb diferents alçades, textures, dimensions i ubicacions pel que fa a distància respecte a la nostra mirada. A aquesta correlació la denominem ritme.

3.3 Balanç

Parlem de balanç, però també podríem parlar d’equilibri o ‘coherència’. Moltes vegades el balanç respon a equilibrar bé els pesos.

4. El punt focal o protagonisme

Una pràctica que ens serveix molt en el disseny d’interiors és determinar on va a eradicar el protagonisme de l’estada. Dit d’una altra manera, ¿Cap a on volem focalitzar les mirades de les persones que entrin en aquest espai? Per a això, podem fer usos de diferents tècniques, encaminant subtilment el punt d’atenció cap a on hem triat.

5. Il·luminar per capes

La il·luminació és importantíssima en qualsevol projecte de decoració interior, donant forma, importància i focus a allò que volem, generant diferents atmosferes en una mateixa estada. Per això, cal definir-ho amb una diversitat de temperatures i intensitats. És a dir; il·luminar per capes, assegurant sempre que sumarà i embellirà els elements.

Bernat dissenyador d'interiors | Molins Design interioristes
Regles de disseny per a Molins Design | Molins Design interioristes
COMPARTIR
<< ANTERIOR