ARQUITECTURA D'INTERIORS

ARQUITECTURA D'INTERIORS
El nostre estudi d’arquitectura entra en acció quan ens plantegen el repte d’un llenç en blanc, com és un terreny per construir. Com arquitectes d’interiors projectem espais interiors i exteriors des de el seu origen, basant-nos en el briefing detallat de requeriments que prèviament ens ha transmès el client, amb el valor afegit de construir ‘la caixa’ de l’habitatge, tenint present en tot moment els detalls i necessitats que requerirà l’interior de la mateixa.
Llegir més
A Molins tractem amb el màxim rigor l’arquitectura i el disseny d’interiors des de l’inici de la fase conceptual del mateix, fins la execució en obra de l’últim detall, oferint un servei integral de claus en mà de l’espai projectat.

L’arquitectura d’interiors és doncs el procés a través del qual es dissenyen els interiors dels edificis o cases, ocupant-se de tots els aspectes d’ús humà dels espais estructurals.EL NOSTRE ESTUDI D’ARQUITECTURA
Molins estudi d’arquitectura i disseny d’interiors aposta per una metodologia eficaç a la vegada que atractiva. Tot projecte és estudiat al mil·límetre pel nostre equip d’arquitectes d’interiors, que doten de sentit les estructures plantejades.

Comptem també amb la col·laboració de partners de confiança, que sumen en la nostra incansable cerca de millora i excel·lència, unint forces per aconseguir resultats d’alta qualitat. Tot un engranatge d’alta precisió que es retro alimenta a més de la resta de departaments del nostre estudi d’arquitectura i interiorisme, enriquint cada projecte de manera integral.

Englobem projectes nacionals i internacionals, adaptant-nos a cada entorn tenint en compte aspectes culturals, sociològics i sobretot arquitectònics d’allà on s’emplaça el terreny a construir, tot deixant sempre la nostra empremta personal i l’essència del disseny de la marca Molins Design.

La nostra filosofia es basa en el learn & do. Tot i la formació més que consolidada dels nostres arquitectes d’interiors, perseguim la innovació i creiem en el constant aprenentatge que ens aporta l’execució real dels nostres projectes.


PROJECTEM ESPAIS INTERIORS I EXTERIORS A PARTIR D’UN LLENÇ EN BLANC1Anàlisi

2Projecte
bàsic

3Projecte
executiu

4Projecte
arquitectura

5Construcció

6Documentació


1. Anàlisi del terreny i briefing del client
Estudiem les possibilitats i limitacions constructives del terreny a edificar, així com el llistat de necessitats, requeriments i il·lusions que desitja projectar en ell la propietat.

2. Projecte bàsic + sol·licitud de llicència d’obra major
Definim les línies generals quant a exterior i interior del projecte, així com l'el·laboració de tots els plans bàsics i la documentació tècnica necessària per a la sol·licitud d’obra major a l’ajuntament que correspongui.

3. Projecte executiu
Entrem al detall de tota la documentació gràfica i escrita visada i necessària per a poder executar l’obra. Incloent en aquesta fase tots els càlculs d’estructura, materials i instal·lacions, així com les solucions constructives a adoptar respecte al càlcul tèrmic i acústic, entre altres aspectes.

4. Projecte d’arquitectura interior i paisatgisme
Projectem tant la distribució interior, com el paisatgisme, optimitzant al màxim tots els espais disponibles i posant al servei del client la nostra àmplia experiència i coneixement contrastat en interiorisme, al llarg dels nostres més de 30 anys de recorregut.

5. Construcció de la vivenda
Ens encarreguem de la construcció de la vivenda, coordinant i supervisant a tots els equips de col·laboradors habituals involucrats, amb una elevada exigència i cura per la qualitat dels acabats, oferint al mateix temps la màxima garantia pel que fa al compliment del timing i pressupost objectiu establert.

6. Documentació final d’obra
Duem a terme també tota la gestió i obtenció de la documentació final d’obra. Formalitzem la declaració final d’obra, incloent-hi el certificat de primera ocupació, cél·lula d’habitabilitat i l’acta final d’obra, entre altres tràmits necessaris.
Necessites ajuda amb el teu projecte? Consulta'ns