DISSENY DE PRODUCTE

DISSENY DE PRODUCTE
Al departament de disseny de producte del nostre estudi a Barcelona abastem des del disseny de mobiliari fins al disseny d’elements d’il·luminació decorativa, entre molts altres àmbits.
Llegir més
Despleguem la nostra creativitat al servei del disseny d’elements pràctics i atractius que satisfacin les necessitats específiques d’un determinat grup d’usuaris, amb un estil i requisits molt concrets.

Tot disseny de producte neix d’un concepte contextualitzat i unes necessitats específiques, que a través d’un procés creatiu es converteixen en un producte final innovador i diferencial. En aquest procés, entren en joc aspectes funcionals, estètics i tècnics, amb l’objectiu d’aconseguir crear un element pensat per a un públic objectiu i tenint en consideració els seus requeriments específics.

L’amplia experiència i el llarg recorregut de Molins Design es reflecteix al disseny de producte, aportant creacions diverses en quant a funcionalitats, cromatisme, dimensions i formes.


IMAGINANT, CREANT I DISSENYANTConcebem el disseny d’un element de mobiliari com si d’una peça artesanal es tractés, on a partir d’un concepte explorem les seves possibilitats en quant a forma, materials i acabats.

Tant el disseny de producte, d’il·luminació com de mobiliari són àrees d’especialització del nostre estudi de disseny les quals gaudim especialment i en les que més llibertat creativa ens dóna. A través de colors, materials, formes i textures creem peces que expressen l’essència de Molins i que alhora ens porta a explorar nous mons per a obtenir element únics.


TRANSFORMEM CONCEPTES I NECESSITATS ESPECÍFIQUES EN OBJECTES DE VALOR DIFERENCIATS I EXCLUSIUS1Anàlisi

2Benchmark

3Disseny
conceptual

4Anàlisi
disseny

5Maquetació

6Validació

7Producció


1. Anàlisi de l’encàrrec
Analitzem l’encàrrec que ens transmet la marca, considerant tant els requisits funcionals, com els estètics. Aquesta fase, considerada conceptual, és una sòlida base per a desenvolupar el futur producte.

2. Benchmark comparatiu del mercat
Duem a terme un detallat i precís estudi comparatiu del mercat de productes ja existents, per a extraure els ‘’best-learnings” tant del sector, com de la pròpia marca, com a punt de partida sobre el qual desenvolupar un concepte nou i diferenciador i rellevant.

3. Disseny d’esborranys conceptuals preliminars
Desenvolupem els primers esborranys conceptuals previs on observarem l’estructura i primers detalls estètics de l’encàrrec rebut. En aquesta fase es concreta entre els nostres tècnics i el client, per així treballar en una mateixa direcció

4. Anàlisi de la viabilitat tècnica i comercial dels esborranys
Després de la definició del concepte i esborranys finals, el nostre departament tècnic industrial avalua la viabilitat técnica de fabricació, aportant si és necessari petites modificacions a validar.

5. Maquetació i validació tècnica
Després d’avaluar la viabilitat tècnica aprovada, procedim a realitzar la validació de mides, disseny i estructura finals. En aquesta fase elaborem una maqueta escalada on s’observen tots els seus detalls ja de forma física.

6. Validació de l’experiència d’usuari
Es realitzen proves d’usabilitat i experiència d’usuari prèvies a l'entrega final i en cas de ser necessari es realitzen els re ajustos o adaptacions que siguin necessàries.

7. Producció i comercialització
En el procés de fabricació i/o comercialització del producte o objecte projectat, oferim en tot moment a la marca l'assistència que aquesta pugui precisar en cas de ser necessari fer algun ajust addicional.

Necessites ajuda amb el teu projecte? Consulta'ns