DISSENYS D'INTERIORS

DISSENYS D'INTERIORS
El disseny d’interiors o interiorisme és aquell procés creatiu que transforma un espai inicial existent amb l’objectiu d’emplaçar en ell totes i cadascuna de les necessitats i il·lusions que els propietaris ens han transmès, optimitzant al màxim l’espai disponible.
Llegir més
Dit d’una altra manera, l’interiorista és qui s’encarrega d’optimitzar al màxim la distribució d’un espai, redistribuint si és precís la ubicació de les diferents àrees requerides, així com escollint els materials més apropiats per la òptima funcionalitat tècnica i ergonòmica de cadascun dels usos que se’ls hi donarà, sempre tenint present la pròpia morfologia de l’espai, així com l’emplaçament de les instal·lacions.

Al nostre estudi d’interiorisme treballem per a resoldre i crear espais que responguin als reptes i necessitats concretes plantejades pels nostres clients, per a complir amb les seves expectatives amb la solució d’interiorisme que millor s’adapti als seus requeriments.


EL NOSTRE ESTUDI D’INTERIORISMEEn la recerca de l’excel·lència, el nostre estudi d’interiorisme i disseny d’interiors es recolza en les diferents fases que Molins Design cobreix per complert. Des de l’arquitectura fins el disseny de mobiliari a mida. Ser-hi present en totes les fases ens permet abordar els projectes amb una visió més global.

Creiem que la creativitat ha de ser present en cada projecte, seguit del rigor i la organització en quant a qualitats, ajut pressupostari i terminis d’entrega compromesos. Pel que la combinació de creativitat i la metodologia son els dos factors principals que ens han fet guanyar la confiança de clients i proveïdors al llarg dels més de 35 anys d’experiència.

L’interiorisme a Barcelona té la sort de comptar amb grans referències culturals i arquitectòniques. Ens nodrim d’elles i tractem de reflectir les seves característiques més notòries al disseny d’interiors sempre que el projecte ho requereixi.


REDISTRIBUÏM EL TEU ESPAI, OPTIMITZANT AL MÀXIM PER A PROJECTAR EN ELL TOTES LES NECESSITATS I IL·LUSIONS1Anàlisi

2Distribució

3Projecció
espais

4Proposta
materials

5Valoració

6Execució


1. Anàlisi de l’espai i briefing del client
Estudiem i analitzem les possibilitats que ens ofereix l’espai disponible, al mateix temps que mantenim reunions en profunditat amb el client, per a conèixer quines són les necessitats e i il·lusions, amb l’objectiu de projectar-les a la seva nova distribució de l’espai a reformar.

2. Proposta de la nova distribució en planta
Projectem la nova distribució de l’espai disponible, contemplant els nous requeriments sol·licitats per la propietat, amb l’objectiu d’aconseguir cada centímetre d’espai disponible, eliminant si és precís les parets que dins de les possibilitats siguin viables, i creant si cal altres de noves que definiran els nous espais projectats.

3. Projecció d’espais i mobiliari en alçats
Després de consensuar la proposta de distribució en planta dels espais, projectem tots i cadascun dels alçats o parets que conformen els nous espais. En alçats concrets es defineix tot el mobiliari realitzat a mida, així com els elements porcelànics, sanitaris, griferies, electrodomèstics i altres complements seleccionats d’entre les marques més destacades del sector.

4. Proposta de materials
Realitzem la selecció i proposta de tots els elements i materials que configuren la vivenda, és a dir, des dels elements d’il·luminació tècnica, passant pel paviment de parquet, elements porcelànics per a revestiments de terres o parets, griferies, sanitaris, electrodomèstics i mobiliari per a la cuina, entre altres.

De la mateixa manera, seleccionem de forma integral els materials que conformaran els aspectes més decoratius, com les fustes, tèxtils, elements d’il·luminació decorativa, colors i textures.

5. Valoració econòmica de l’execució
Posterior a la definició dels espais en planta i alçats, i la selecció de tots els materials triats, procedim a realitzar la valoració econòmica detallada i concretada que suposarà dur a terme l’execució real del projecte acordat.

6. Execució de la reforma
Ens encarreguem de l’execució de la reforma integral de la vivenda, oferint d’aquesta manera un servei de claus en mà. Coordinem, i supervisem doncs tots els equips de col·laboradors habituals involucrats, amb una elevada exigencia i cura per la qualitat dels acabats, oferint al mateix temps la máxima garantía pel que fa al compliment del timing i pressupost objectiu acordat.
Necessites ajuda amb el teu projecte? Consulta'ns