SERVEI DE
INTERIORISME

L’interiorisme és aquell procés creatiu que transforma un espai inicial existent amb l’objectiu d’emplaçar en ell totes i cadascuna de les necessitats i il·lusions que la propietat ens ha transmès, optimitzant al màxim l’espai disponible.

Dit d’una altra manera, és l’interiorista l’encarregat d’optimitzar al màxim la distribució d’un espai, redistribuint si és precís l’emplaçament de les diferents zones requerides, així com triant els materials adequats per a la òptima funcionalitat tècnica i ergonòmica de cadascun dels usos que tindran, sempre tenint present la pròpia morfologia de l’espai, així com la situació de les instal·lacions.

L’interiorisme a Barcelona té la sort de comptar amb grans referències culturals i arquitectòniques. Ens nodrim d’elles i tractem de reflectir les seves característiques més notòries al disseny d’interiors sempre que el projecte ho requereixi.

Llegir més

L'estudi d'interiorisme

En la recerca de l'excel·lència, el nostre estudi d'interiorisme i disseny d'interiors es recolza en les diferents fases que Molins design cobreix per complet. Des de l'arquitectura fins al disseny d'objectes. Ser present en totes les fases ens permet abordar els projectes amb una amplitud de mires major i una visió més global.

Creiem que la creativitat ha d'estar present en cada projecte, seguit de el rigor i l'organització pel que fa a temps i terminis. Pel que la combinació de creativitat i la metodologia són els dos factors principals que ens han fet guanyar la confiança de clients i proveïdors.

Molins estudi d'interiorisme treballa per resoldre i crear espais que responguin a necessitats concretes, de manera que el client té molt a dir en el desenvolupament del projecte concret.